Sprawy cudzoziemców

Jesteśmy otwarci na świat.

Świadczymy następujące usługi prawne:

  • opracowujemy wnioski o zezwolenie na pobyt i pracę dla cudzoziemców;
  • reprezentujemy cudzoziemców przed organami administracji publicznej, sądami i innymi podmiotami;
  • opracowujemy wnioski o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców;
  • przygotowujemy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
Sprawdź inne specjalizacje

Zapraszamy do kontaktu