Prawo o szkolnictwie wyższym

Stawiamy na wiedzę.

Świadczymy następujące usługi prawne:

  • kompleksowa obsługa prawna uczelni;
  • reprezentowanie uczelni przed organami administracji publicznej, sądami oraz innymi podmiotami;
  • opracowywanie oraz opiniowanie aktów wewnętrznych, takich jak: uchwały, zarządzenia, regulaminy;
  • opracowywanie i opiniowanie umów;
  • współpraca z organami uczelni
Sprawdź inne specjalizacje

Zapraszamy do kontaktu