Prawo medyczne

Udzielamy wsparcia prawnego dla pacjentów, personelu medycznego oraz podmiotów leczniczych.

Usługi prawne dla pacjentów:

 • prowadzimy sprawy o błąd medyczny;
 • reprezentujemy klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • dochodzimy roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta;
 • dochodzimy roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych pacjenta i jego rodziny

Usługi prawne dla osób wykonujących zawód medyczny:

 • reprezentujemy osoby wykonujące zawód medyczny w postępowaniach dotyczących pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej;
 • reprezentujemy osoby wykonujące zawód medyczny w postępowaniach dotyczących pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i karnej;
 • dochodzimy roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób wykonujących zawód medyczny

Usługi prawne dla podmiotów leczniczych:

 • kompleksowa obsługa prawna;
 • pomoc w doborze optymalnej formy prowadzenia działalności leczniczej;
 • reprezentacja podmiotów leczniczych przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi;
 • reprezentacja podmiotów leczniczych przed Wojewodą w sprawach związanych z uzyskaniem wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
 • reprezentacja podmiotów leczniczych przed Marszałkiem w sprawach związanych z uzyskaniem wpisu do rejestru BDO;
 • reprezentacja podmiotów leczniczych przed Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym;
 • opracowywanie i opiniowanie umów;
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej
Sprawdź inne specjalizacje

Zapraszamy do kontaktu