Prawo cywilne i dochodzenie roszczeń

Proponujemy proste i skuteczne rozwiązania cywilistyczne.

Wśród świadczony przez nas usług prawnych znajduje się:

  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi;
  • udział w polubownym rozwiązywaniu sporów;
  • opracowywanie i opiniowanie umów;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego: rozwód, separacja, alimenty;
  • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa pracy
Sprawdź inne specjalizacje

Zapraszamy do kontaktu