Prawo budowlane i nieruchomości

Pomagamy zbudować mosty łączące ludzi.

Oferujemy:

  • reprezentowanie przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi;
  • analizowanie umów deweloperskich;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego, m.in. reprezentowanie inwestorów, wykonawców i podwykonawców w sprawach związanymi z szeroko pojętym procesem budowlanym, w tym ze stwierdzaniem wad budynków, uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów robót, udział w negocjacjach;
  • dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
Sprawdź inne specjalizacje

Zapraszamy do kontaktu