Polityka prywatności

Informacje ogólne

Administratorami Państwa danych osobowych oraz niniejszej strony internetowej są: radca prawny Monika Klempous, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Monika Klempous, ul. Ostrowskiego 22 lok. 3/2, 53-238 Wrocław, NIP 8942877262
oraz radca prawny Jacek Klempous prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Klempous, ul. Ostrowskiego 22 lok. 3/2, 53-238 Wrocław, NIP 8942867306.

W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz użytkowaniem strony internetowej zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kancelaria@klempous.pl .

Wszelkiego rodzaju materiały i artykuły znajdujące się na niniejszej stronie internetowej mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich wykorzystanie bez uprzedniego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej u Administratorów.

Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby informacje zawarte za stronie internetowej były aktualne i pozbawione błędów, jednak zastrzegają, że w razie ich pojawienia się, nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wirusy oraz uszkodzenia, jakie mogą zainfekować sprzęt użytkownika podczas korzystania z niniejszej strony internetowej.

Prawa autorskie

Wszelkiego rodzaju materiały znajdujące się na stronie internetowej, tj. zdjęcia, grafiki, logo oraz teksty podlegają ochronie prawa autorskiego. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie jest zabronione, a warunkiem legitymizującym tego typu działania jest uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody beneficjenta praw autorskich.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, dalej jako: „RODO”) informujemy, że Administratorami Państwa danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest radca prawny Monika Klempous, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Monika Klempous, ul. Komandorska 45/3, 53-342 Wrocław, NIP 8942877262 oraz radca prawny Jacek Klempous prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Klempous, ul. Ostrowskiego 22 lok. 3/2, 53-238 Wrocław, NIP 8942867306, dalej każdy z osobna zwany jako: „Administrator”, a łącznie: „Administratorzy”. W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kancelaria@klempous.pl.

Podane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy, w tym udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną. 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie wyceny usługi prawnej oraz jej zrealizowania;

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze/Administratorach, np. zobowiązania podatkowego;

– art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda), b lub f RODO, czyli tak zwany prawnie uzasadniony interes Administratora, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu) nie moglibyśmy nawiązać kontaktu i udzielić odpowiedzi na pytanie, które zostało do nas przez Państwa skierowane. 

W każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do:

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

– prawo sprostowania swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 

– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.


Państwa dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz prowadzenia korespondencji w przedmiocie zapytania, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Ciasteczka

Administratorzy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego (tzw. „cookies”). Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z niniejszej strony internetowej. Zazwyczaj zawierają one nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz mającymi do nich dostęp są Administratorzy.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2) statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego.

Rodzaje plików cookies, jakie mogą być stosowane:

1) „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies,

2) służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. mające na celu wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

3) „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji na temat sposobu korzystania ze strony internetowej,

4) „funkcjonalne” – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień, np. w zakresie regionu, z którego pochodzi użytkownik.

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą w każdym czasie zmienić te ustawienia w przeglądarce internetowej, np. zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może wpłynąć na sposób działania niniejszej strony internetowej.

Niedokonanie zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika i zapisane w pamięci danego urządzenia.

Zapraszamy do kontaktu