navigate_before

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn

4 listopada, 2022

– dotyczy spadków i darowizn nabytych po 12 października 2022 r.

W dniu 13 października 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.

W Rozporządzeniu podwyższono kwotę pieniędzy lub wartości innych rzeczy wolną od podatku od spadków i darowizn, które zostały nabyte w drodze darowizny przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów darczyńcy):

– do kwoty 10 434 zł (poprzednio 9637 zł) – od jednego darczyńcy,

– do kwoty 20 868 zł (poprzednio 19 274 zł) – od wielu darczyńców łącznie,

w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

Zwiększone zostały również kwoty wolne od podatku czystej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych, określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1846):

– do wysokości 10 434 zł (dotychczas: 9637 zł) – w przypadku nabywcy zaliczonego do I grupy podatkowej (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów),

– do wysokości 7878 zł (dotychczas: 7276 zł) – w przypadku nabywcy zaliczonego do II grupy podatkowej (zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych),

– do wysokości 5308 zł (dotychczas: 4902 zł) – w przypadku nabywcy zaliczonego do III grupy podatkowej (pozostałych nabywców).

Zmieniono także skale podatkowe, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

radca prawny Monika Klempous

Zapraszamy do kontaktu