navigate_before

Monika Klempous

Radczyni prawna
+48 605 168 233 mk@klempous.pl

Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu,

Absolwentka Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i podnosi kompetencje zawodowe na różnorodnych szkoleniach, seminariach i konferencjach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych, gdzie uczestniczyła w obsłudze prawnej osób fizycznych i przedsiębiorców, Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. Umiejętności praktyczne oraz wiedzę z zakresu procedury cywilnej pogłębiła w pracy jako asystent sędziego w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Jej działalność obejmowała także świadczenie pomocy prawnej pro bono dla najuboższych mieszkańców miasta Wrocławia.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego. Świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz podmiotu leczniczego. Udziela wsparcia w zakładaniu oraz prowadzeniu podmiotów leczniczych, a także reprezentuje je przed sądami i organami administracji publicznej.

W obszarze jej zainteresowań prawnych znajduje się prawo medyczne, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo pracy, a także szeroko pojęte prawo gospodarcze.

Zapraszamy do kontaktu