navigate_next

Jacek Klempous

Radca prawny
+48 691 646 434 jk@klempous.pl

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawo zamówień publicznych organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski.

Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i podnosi kompetencje zawodowe na różnorodnych szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. przy realizacji umowy na budowę drogi ekspresowej o wartości przekraczającej kwotę 1 000 000 000 zł (miliard złotych) opartej o warunki kontraktowe FIDIC w formule „Projektuj i buduj” jako członek zespołu Inwestora (Zamawiającego). Brał aktywny udział w posiedzeniach Komisji Rozjemczej oraz przy rozpatrywaniu roszczeń zgłaszanych przez Wykonawców robót budowlanych.

Praktykował również we wrocławskich kancelariach prawnych, gdzie uczestniczył w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności z branży energetycznej i budowlanej.

Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych oraz szkół wyższych. Sprawował również funkcję wspólnika i członka zarządu spółek prawa handlowego.

W obszarze jego zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo gospodarcze, prawo medyczne, prawo budowlane, prawo pracy, prawo imigracyjne, a także prawo procesowe.

Zapraszamy do kontaktu