Jacek Klempous

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawo zamówień publicznych organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski.

Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i podnosi kompetencje zawodowe na różnorodnych szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. przy realizacji umowy na budowę drogi ekspresowej o wartości przekraczającej kwotę 1 000 000 000 zł (miliard złotych) opartej o warunki kontraktowe FIDIC w formule „Projektuj i buduj” jako członek zespołu Inwestora (Zamawiającego). Brał aktywny udział w posiedzeniach Komisji Rozjemczej oraz przy rozpatrywaniu roszczeń zgłaszanych przez Wykonawców robót budowlanych.

Praktykował również we wrocławskich kancelariach prawnych, gdzie uczestniczył w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności z branży energetycznej i budowlanej.

Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych oraz szkół wyższych. Sprawował również funkcję wspólnika i członka zarządu spółek prawa handlowego.

W obszarze jego zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo gospodarcze, prawo medyczne, prawo budowlane, prawo pracy, prawo imigracyjne, a także prawo procesowe.

Monika Klempous

Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu,

Absolwentka Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i podnosi kompetencje zawodowe na różnorodnych szkoleniach, seminariach i konferencjach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych, gdzie uczestniczyła w obsłudze prawnej osób fizycznych i przedsiębiorców, Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. Umiejętności praktyczne oraz wiedzę z zakresu procedury cywilnej pogłębiła w pracy jako asystent sędziego w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Jej działalność obejmowała także świadczenie pomocy prawnej pro bono dla najuboższych mieszkańców miasta Wrocławia.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego. Świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz podmiotu leczniczego. Udziela wsparcia w zakładaniu oraz prowadzeniu podmiotów leczniczych, a także reprezentuje je przed sądami i organami administracji publicznej.

W obszarze jej zainteresowań prawnych znajduje się prawo medyczne, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo pracy, a także szeroko pojęte prawo gospodarcze.